نقشه سایت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
اهداف و رسالت
پیشینه و معرفی مركز
مديريت
Collapse واحدها و ساختار مرکزواحدها و ساختار مرکز
Collapse واحدهاواحدها
Collapse ارزشيابي آموزشيارزشيابي آموزشي
اهداف و شرح وظایف
ارزیابی درونی و بيروني
اعضای کمیته ارزیابی درونی
اعضای کمیته ارزشيابي اساتيد
اعضای‌كميته‌تجزيه‌وتحليل‌آزمون‌ها
معرفي نرم افزارهاي مركز
راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی اساتید
راهنمای تکمیل ارزشیابی اساتید بالینی توسط دانشجو
Collapse توانمندسازی اساتیدتوانمندسازی اساتید
اهداف و شرح وظایف
کارگاه های اجرا شده
ثبت نام در كارگاه
آموزش مبتنی بر توانمندی
نیازسنجی دوره ها
تقویم برنامه توانمندسازی اساتید
اعضای کمیته توانمندسازی اساتید
فرم درخواست برگزاری کارگاه
فرم ارزشیابی کارگاه
فرم ارزشیابی سخنران
لیست کارگاه های الزامی جهت اساتید جدیدالورود
Collapse آموزش پزشکی پاسخگوآموزش پزشکی پاسخگو
اهداف و رسالت آموزش پزشکی پاسخگو
تاریخچه پزشکی پاسخگو
مراحل اجراي برنامه
برنامه استراتژیک
Collapse برنامه ریزی درسیبرنامه ریزی درسی
اهداف و شرح وظایف
اعضای کمیته برنامه ریزی درسی
اعضای کمیته طرح درس
Collapse طرح درس به تفكيك دانشكده هاطرح درس به تفكيك دانشكده ها
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده دندانپزشکی
فرم درخواست بازنگری دروس
فرآیند بررسی طرح درس
Collapse پژوهش در آموزشپژوهش در آموزش
اهداف و شرح وظایف
طرح هاي در حال اجرا
اعضاي كميته
فرآیند تصویب طرح‌ها
اولویت های پژوهش
فرم پروپوزال
فرم اطلاعات داوطلبان و همكاران آموزشي و پژوهش
طرح های اجرا شده
تفاهم نامه
Collapse طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهيطرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهي
اهداف و شرح وظایف
اولویت دانش پژوهی
راهنمای نگارش
اعضای كميته
فرم هاي دانش پژوهي
فرآیند تصویب فرآیندهای آموزشی
فرآیند ارائه و ارزشیابی طرح های دانش پژوهی
فرایندهای نو آورانه
تفاهم نامه
ثبت فرایندهای دانش پژوهی آموزشی
Collapse كميته دانشجويي توسعه آموزشكميته دانشجويي توسعه آموزش
پژوهش در آموزش
انتشارات و اطلاع رسانی
مشاوره دانشجويي
طراحي و نيازسنجي
كميته آموزش
فرم ثبت نام
اهداف و شرح وظایف
لیست کارگاه
اساسنامه کمیته های دانشجویی
ساختار مركز
آیین نامه ها و بخشنامه ها
برنامه استراتژيك
برنامه عملياتي
Collapse فرمهافرمها
ترفيع ‌و ارتقاء
فرمهای طرح درس
فرم ارسال فرآيند
فرم نیازسنجی دوره ها و برنامه های آموزشی
فرم درخواست برگزاری کارگاه
نظرسنجی
فرم ارزشیابی کارگاه
فرم ثبت نام در کارگاه
طراحی و ارزیابی آزمونهای بالینی
فرمهاي ارزشيابي
فرم انتخاب استاد نمونه
فرم درخواست بازنگری دروس
همایش آموزش علوم پزشکی
مشاوره آموزش پزشکی
دفتر استعداد درخشان
Collapse كتابخانه مركزكتابخانه مركز
كتاب هاي موجود
مجلات
آموزش مجازی
Collapse دفاتر توسعه آموزش پزشکیدفاتر توسعه آموزش پزشکی
شرح وظایف
دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده بهداشت
برنامه جامع عدالت،تعالی و بهره وری در آموزش
Collapse Skill LabSkill Lab
آشنایی با مرکز
مولاژهاي موجود
جشنواره شهید مطهری
بسته‌هاي تحول و نوآوري
گواهی کارگاه های مرکز
نشریه ایده
journal club
فرایندهای مرکز
کرونا ویروس
اسلاید کارگاه های آموزشی
Collapse فایل های آموزشیفایل های آموزشی
مطالب آموزشی
انفورماتیک
پادکست ها
سایت های کاربردی
نرم افزارهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
آلبوم تصاویر
تماس با ما
< >