اسلایدهای آموزشی
1 2 3 4

26 ارديبهشت 1401
اسلاید وبینار تسهیل همیاری در دانشجویان از طریق همتایان مورخ 1401/2/26

 

26 ارديبهشت 1401
اسلاید وبینار بازخورد مؤثر مورخ 1401/2/26

 

25 ارديبهشت 1401
اسلاید وبینار توانمندسازی اساتید مورخ 1401/2/24

 

25 ارديبهشت 1401
اسلاید وبینار کاربرد بازی وار سازی در آموزش پزشکی مورخ 1401/2/24

 

25 ارديبهشت 1401
اسلاید وبینار تعهد حرفه ای مورخ 1401/2/25

 

25 ارديبهشت 1401
اسلاید وبینار یادگیری مبتنی بر حل مسئله مورخ 1401/2/25

 

25 ارديبهشت 1401
اسلاید وبینار ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بلی یا خیر؟ مورخ 1401/2/25

 

19 بهمن 1400
اسلاید ژورنال کلاب چگونه پرسشگری اثربخش در آموزش علوم پزشکی داشته باشیم؟ مورخ 1400/11/13

 

19 دی 1400
اسلاید ژورنال کلاب چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟مورخ 1400/10/15

 

27 آذر 1400
اسلاید کارگاه چگونگی برگزاری ژورنال کلاب مورخ 1400/9/24

 
1 2 3 4
 آرشیو
  
از تا

< >