اسلایدهای آموزشی
1 2 3 4 5

29 ارديبهشت 1403
اسلاید آموزش و هوش مصنوعی 1403/02/08

 

29 ارديبهشت 1403
اسلاید 1403/02/09Educational Leadership

 

29 ارديبهشت 1403
اسلاید 1403/02/09Teaching in the Outpatient Clinic

 

29 ارديبهشت 1403
اسلاید برنامه‌های‌ کاربردی در‌آمـوزش پــزشکی 1403/02/09

 

1 آبان 1402
اسلاید کارگاه دانش پژوهی آموزشی پیشرفته(1402/07/26)

 

10 خرداد 1402
(1402/02/09)Education Economics

 

10 خرداد 1402
social accountability(1402/02/09)

 

10 خرداد 1402
اسلاید کارگاه اخلاق در آموزش پزشکی(1402/02/09)

 

10 خرداد 1402
Meta cognition and learning(1402/02/10)

 

10 خرداد 1402
تحلیل آزمون 1402/02/10

 
1 2 3 4 5
 آرشیو
  
از تا

< >