اسلایدهای آموزشی
1 2 3 4 5

10 خرداد 1402
(1402/02/09)Education Economics

 

10 خرداد 1402
social accountability(1402/02/09)

 

10 خرداد 1402
اسلاید کارگاه اخلاق در آموزش پزشکی(1402/02/09)

 

10 خرداد 1402
Meta cognition and learning(1402/02/10)

 

10 خرداد 1402
تحلیل آزمون 1402/02/10

 

10 خرداد 1402
اسلاید کارگاه یادگیری خودراهبر 1402/02/10

 

10 خرداد 1402
meta verse (1402/02/10)

 

10 خرداد 1402
اعتباربخشی 1402/02/10

 

17 دی 1401
اسلاید ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی و سلامت روان مورخ 1401/10/14

 

7 دی 1401
اسلاید آنچه هر استاد بالینی باید بداند، آموزش و ارزیابی بالینی مورخ 1401/09/09

 
1 2 3 4 5
 آرشیو
  
از تا

< >