فرم دانش پژوهي

1391/2/26 0:0

 

 

فرم هاي دانش پژوهي

 

فرم پروپوزال طرح نوآورانه آموزشی

فرم فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی


شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضا هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

راهنمای مدیریت فعالیت های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی آموزشی

راهنمای فعالیت های نوآورانه


آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی موسسه های آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی


فرم تایید معاونت آموزشی فرآیند

فرم ارائه مستندات مربوط به آيين نامه 1390

 فرم داوری فعالیت های نوآورانه آموزش علوم پزشکی

 آيين نامه ارزيابي "فعاليت هاي نوآوري (دانش پژوهي)
در آموزش علوم پزشکي"

 فرم ارائه مستندات مربوط به فعالیت های
دانش پژوهی آموزشی

شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی 1398


تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >