فرم دانش پژوهي

1391/2/26 0:0

 

 

فرم هاي دانش پژوهي

 

فرم فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی

شيوه نامه مديريت و اجراي فرايند داوري جشنواره كشوري شهيد مطهري-99

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضا هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

راهنمای مدیریت فعالیت های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی آموزشی

راهنمای فعالیت های نوآورانه

راهنمای حیطه های فرآیندهای آموزشی- سیزدهمین جشنواره شهید مطهری

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی موسسه های آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی

فرم ارسال فرآیند- 99

فرم تایید معاونت آموزشی فرآیند

فرم ارائه مستندات مربوط به آيين نامه 1390

 فرم داوری فعالیت های نوآورانه آموزش علوم پزشکی

 آيين نامه ارزيابي "فعاليت هاي نوآوري (دانش پژوهي)
در آموزش علوم پزشکي"

 فرم ارائه مستندات مربوط به فعالیت های
دانش پژوهی آموزشی

شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی 1398


تاریخ بروز رسانی:   20 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >