اهداف و شرح وظایف توانمندسازی اعضای هیئت علمی

1391/2/24 0:0

واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی و مدرسین بعنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه مراکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه‌هامی باشد که وظیفه آن طراحی و تدوين برنامه‌ها با هدف حفظ و ارتقا توانايي هاي آموزشي اساتيد و مدرسین دانشگا‌ه‌  است و در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاهها و با توجه به دستورالعمل اجرايي آيين نامه طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي موسسات آموزشي و پژوهشي، متولي برگزاري دوره هاي عمومي(مهارتي) توانمندسازی اساتید مي باشد.. دوره های توانمندسازی بر اساس  نیازسنجی آموزشی که با روشهای مختلف و به صورت مداوم از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی انجام می شود ،بصورت سالیانه  و بصورت منطعف  بر حسب نياز و شرايط طراحی و اجرا می گردد.

اهداف

 • آشنا نمودن اعضاي هيأت‌علمي با قوانين و مقررات دانشگاهی
 • ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي اعضاي هيأت‌علمي در حوزه ياددهي- يادگيري
 • ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي اعضاي هيأت‌علمي در حوزه پژوهش در آموزش و دانش پژوهی آموزشی
 • ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي اعضاي هيأت‌علمي در حوزه ارزشيابي فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي اعضاي هيأت‌علمي در حوزه مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک
 • ايجاد زمينه رشد مداوم حرفه‌اي اعضاي هيأت‌علمي

شرح وظایف کمیته:

 •  انجام نیازسنجی جهت تعیین اولویتهای آموزشی با هدف برگزاری برنامه های ارتقاء همه جانبه (دانش، نگرش و مهارت‌  )عملکرد آموزشی اساتید و مدرسین  در حوزه های ياددهي- يادگيري ، پژوهشي ،  ارزشيابي فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ، مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک و زمينه های رشد مداوم حرفه‌اي اعضاي هيأت‌علمي
 • برنامه ریزی و زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی مناسب با توجه به اولویت های آموزشی
 • برنامه ريزي براي برنامه هاي توانمندسازي براساس الگوي كلي برنامه ريزي شامل طراحي، اجرا و ارزشيابي ارائه دهنده درس (سخنران، تسهيلگر)، اداره كننده كلاس، برقراركننده ارتباط، ارزياب، برنامه ریز، تأمين كننده منابع آموزشي و الگوي حرفه اي بودن
 • برنامه ریزی کارگاه های توانمندسازی برحسب نیاز اساتید
 • نظارت و پایش  کارگاههای آموزشی  برگزار شده
 • بررسی و ارزیابی نتایج  ارزشیابی کارگاه­ها وبرنامه ریزی جهت  ارتقا سطح کارگاه ها مبتنی بر نتایج
 • آموزش روشهای یادگیری و مطالعه به دانشجویان پزشکی
 •   ارایه مشاوره و راهنمایی جهت استفاده از تکنولوژی نوین و به روز آموزشی توسط مدرسین و اعضای هیات علمی
 • ارائه خدمات مشاوره  ای جهت طراحی و اجرای متد های آموزشی نوین و کارامد
 • مشارکت در برنامه ریزی جهت   ارتقاء سطح آموزش کلیه دوره ها با بهره گیری از روشهای جدید آموزش
 • ایجاد ارتباط  و همکاری با موسسات برون سازمانی مرتبط با آموزش در کشور
 • برگزاری نشستهای اعضای هیات علمی و دانشجویی با محور موضوعات مرتبط با  آموزش پزشکی
 • طراحی و تدوین برنامه ها ،دوره ها و کارگاههای آموزشی جهت مدرسین و اعضای هیات علمی
 • طراحی و تدوین برنامه ها ،دوره ها و کارگاههای آموزشی جهت کارشناسان آموزشی دانشگاه

کلمات کلیدی:
اهداف     رشد     رسالت     بالندگي    

تاریخ بروز رسانی:   22 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ
< >