سمیه باغبانی


 

 

سمیه باغبانی

سمت : کارشناس توانمندسازی دانشجویان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

پست الكترونيكي: s.baghbani23@gmail.com

شماره تماس: 07733331933-07733326189 داخلی 6

 

شرح وظایف :

  • نیازسنجی جهت تعیین دوره ها و کارگاههای مورد نیاز دانشجویان
  • برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی
  • همکاری و هماهنگی در برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان
  • انجام ارزشیابی و ارایه نتایج دوره ها و کارگاههای برگزار شده
  • صدور گواهی شرکت در دوره ها و کارگاهها
  • تدوین گزارشات و صورتجلسه های کمیته توانمندسازی دانشجویی

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >