دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد


 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                                                    سمت: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                                           

                                                    مدرک: دکتری آموزش پزشکی                                                           

 پست الکترونیکی: 

شماره تماس: 33331933-07733326189

شماره فکس: 07733325800

 

 

 

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >