معصومه سلسله


 


 

معصومه سلسله

سمت: کارشناس طرحهای نوآورانه و دانش پژوهی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان فرانسه

پست الكترونيكي: m.selseleh@bpums.ac.ir

شماره تماس: 07733331933

 

 

شرح وظایف:

  • تشکیل پرونده دانش پژوهی برای اساتید متقاضی بر اساس آیین نامه ارتقاء
  • ارائه مشاوره به اساتید در راستای آیین نامه دانش پژوهی
  • کارشناسی مستندات دانش پژوهی و پیگیری نواقص قبل از تشکیل کمیته
  • پیگیری فعالیتهای دانش پژوهی از طریق سایت meded.behdasht.gov.ir
  • کارشناسی و بررسی اطلاعات وارد شده در سایت و بررسی فعالیت دانش پژوهانه
  • هماهنگی برگزاری کمیته دانش پژوهی
  • ارسال مصوبات کمیته دانش پژوهی به هیأت ممیزه و دانشکده مربوطه


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >