دکتر آزاده عازمیان


 

دکتر آزاده عازمیان

سمت: مسئول واحد ارزشیابی

رتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش پزشکی 

پست الكترونيكي:aazemian@yahoo.com

شماره تماس: 07733331933-07733326189


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >