الهام زند


 


 

الهام زند

سمت : کارشناس دفتر استعداد درخشان

رتبه علمی: کارشناسی ارشد شمی

پست الكترونيكي: 

شماره تماس: 07733331933-07733326189 داخلی 4

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >