دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد


 

محمدرضا یزدانخواه فرد

سمت : مسئول واحد پژوهش در آموزش

رتبه علمی: دکترای آموزش پزشکی

پست الكترونيكي:

myazdankhahfard@yahoo.com

شماره تماس: 07733450187

 

 

شرح وظایف مسئول کمیته:

  • تشکیل جلسات کمیته پژوهش در آموزش با تعیین اولویت های طرح های پژوهشی مرتبط
  • تهیه و بررسی  فهرست موضوعات تحقیقاتی مورد نیاز آموزشی و اطلاع رسانی مناسب به محققین و علاقمندان در بخش های مختلف دانشگاه
  • نظارت بر فرآیند ارزیابی و داوری طرح های پژوهش در آموزش دانشگاه
  • انتخاب داور برای طرح ها ی دریافت شده
  • برگزاری جلسات داوری با حضور داوران و ارزیابی طرح های ارایه شده به کمیته
  • ایجاد هماهنگی و یکنواختی امور مربوط به آموزش و پژوهش   
  • ارایه گزارشات جلسات کمیته پژوهش در آموزش به مدیر مرکز

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >