سمیه باغبانی


 

 

سميه باغباني
سمت : کارشناس ارزشیابی آموزشی
رتبه علمی: کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطلاعات
پست الكترونيكي:s.baghbani@bpums.ac.ir

شماره تماس: 07733326189

 

شرح وظایف:

 • نظارت بر انجام ارزشیابی مستمر فعالیت‌های آموزشی اساتید در هر نیمسال در تمام دانشکده‌ها
 • نظارت بر حسن اجرای انجام ارزشیابی توسط دانشجویان
 • انجام اقدامات لازم جهت صدور کارنامه ارزشیابی کیفیت تدریس جهت اساتید
 • تدوین صورتجلسات کمیته ارزشیابی EDC
 • ارتباط با شرکت پشتیبان سامانه به منظور ایجاد درخواست های دانشگاه و یا رفع مشکلات گزارش شده
 • تهیه و ارسال صورتجلسات و مصوبات  کمیته ارزشیابی به گروه های آموزشی و مسئولین ذی ربط
 • همکاری با گروهها در تجزیه و تحلیل گزارشات و تعیین نقاط ضعف و قوت گروهها
 • به روز رسانی فرم ها و تغییرات آئین نامه ای در سامانه ارزشیابی
 • مدیریت دسترسی کارشناسان در سامانه ارزشیابی
 • تنظیمات سامانه به منظور اجرای ارزشیابی
 • فعال سازی سیستم ارزشیابی
 • پاسخگویی جهت رفع مشکلات کاربران در زمان ارزشیابی و گزارش گیری
 • بررسی گزارشات ارزشیابی

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >