دکتر عاطفه اسفندیاری


 

 


 

سمت: مدیر دفتر استعدادهای درخشان

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی: مدیریت و سیاست گذاری سلامت

پست الكترونيكي:

شماره تماس: 07733331933-07733326189

CV

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >