برگزاری کارگاه "اشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی"

21 بهمن 1402

کارگاه "اشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی" توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با همکاری مرکز امور هیئت علمی در تاریخ 14011/11 با تدریس جناب آقای دکتر خسروی هیئت علمی دانشگاه به صورت حضوری برگزار گردید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.