برگزاری کارگاه "مهارتهای ارتباطی استاد و دانشجو"

2 بهمن 1402

کارگاه "مهارتهای ارتباطی استاد و دانشجو" توسط  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در تاریخ 1402/10/27 با تدریس سرکار خانم دکتر فروغ عباسی مدرس دانشگاه با عناوینی چون آشنایی با بزرگسال سالم، پنج اصل مهم ارتباطی، تاثیر کلام و غیرکلامی ها و موانع ارتباطی به همراه کار گروهی به صورت حضوری برگزار گردید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.