حضور فعال اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در هفتمین همایش مرجعیت علمی

12 بهمن 1401
هفتمین همایش مرجعیت علمی با حضور فعال اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار گردید.

در این همایش دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تجربیات خود را در زمینه آموزش پاسخگو و جامعه نگر به اشتراک گذاشتند و بحث و تبادل نظر در پانل های تخصصی جهت دستیابی به اهداف نظام سلامت صورت گرفت.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.