برگزاری ژورنال کلاب آنچه هر استاد بالینی باید بداند، آموزش و ارزیابی بالینی

19 آذر 1401

ژورنال کلاب " آنچه هر استاد بالینی باید بداند، آموزش و ارزیابی بالینی" توسط  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در تاریخ 1401/09/09 با تدریس سرکار خانم نادیا پاکاری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه با عناوینی چون نقش کلیدی استاد، وظایف استاد بالینی، عوامل موفقیت در برگزاری ژورنال کلاب، ارزیابی بالینی،آزمون بالینی ساختارمند عینی به صورت مجازی برگزار گردید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.