تقدیر از رابطین سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در جشنواره هفته پژوهش و فناوری

30 آذر 1399

هر سال در آیینی از برگزیدگان پژوهش ، فناوری و رابطین برتر وب سایت بخشهای مختلف دانشگاه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تقدیر به عمل می آید .
در این آیین که با حضور رییس دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری در سالن ابن سینا به شکل مجازی برگزار شد کارکنان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دفتر استعدادهای درخشان  سرکارخانم پریسا بهرام پور و سرکار خانم سمیه باغبانی در بخش رابطین برتر وب سایت کسب عنوان برتر را نمودند. همچنین در سال گذشته نیز کارکنان این مرکز چنین عنوانی را کسب نمودند.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.