موفقیت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سیزدهمین جشنواره شهید مطهری و بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

25 تير 1399

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، سیزدهمین جشنواره شهید مطهری و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزش علوم پزشکی در روزهای20 تا 23 تیرماه سال 99  در 6 حیطه به صورت مجازی و با شعار "همایشی مطلقا مجازی در هنگامه همه گیری کرونا" برگزارشد.

در این جشنواره فرایند دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری- مامایی با عنوان " اجرای گروه بالینت با تمرکز بر روابط استاد- دانشجو در محیطهای بالینی برای اساتید بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تبیین تجارب آنان" موفق به کسب رتبه سوم فرایند کشوری در حیطه یاددهی- یادگیری گردید. در اختتامیه نیز پوستر دکتر کامران میرزایی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی با عنوان " میزان رعایت مولفه های اخلاق حرفه ای آموزش بالینی در اساتید بالینی، از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر" به عنوان پوستر تماتیک برتر کشوری برگزیده گردید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.