فرم نیاز سنجی دوره ها و برنامه های آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در نظر داردبرنامه جامعی جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی توانمند سازی اساتید در سال اینده تدوین نماید. در این راستا اقدام به نیازسنجی آموزشی در این زمینه نموده است. خواهشمند است با نقطه نظرات ارزنده خود ما را در برنامه ریزی آموزشی جامع یاری نمایید.ضمنا تکمیل مشخصات فردی اختیاری می باشد.
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >