فرم ثبت نام در کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیئت علمی

جهت ثبت نام در کارگاه های آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم زیر را تکمیل نمایید.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :  
تلفن :  

دانشکده *

عنوان کارگاه *
  
رشته تحصیلی

کد سما

شماره موبایل *

محل خدمت

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۳
 

< >