کارگاه


21 بهمن 1402
برگزاری کارگاه "اشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی"

 

3 اسفند 1398
برگزاری کارگاه مقدماتی مطالعات کیفی

 

16 آذر 1398
کارگاه آشنایی با محیط Adobe Connect

 

2 آذر 1398
برگزاری کارگاه ارزشیابی بالینی (2)

 

1 آبان 1398
برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای

 

15 تير 1398
برگزاری کارگاه روشهای ارزشیابی بالینی (1)

 

24 بهمن 1397
برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی

 

8 دی 1397
کارگاه مقدماتی فلوشیپ آموزش پزشکی

 

11 تير 1397
کارگاه تور آموزش مجازی

29 ارديبهشت 1397
کارگاه اجرا، نمره گذاری و تحلیل آزمون

 

1 امرداد 1395
کارگاه آموزشی آشنايي با مقررات و شرح وظایف اعضای هیئت علمی

 

14 تير 1395
کارگاه آموزشی آشنايي با نرم افزار کامتزيا

 

13 بهمن 1394
برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره دانشجویی

 

7 اسفند 1392
برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی آزمونهای چهارگزینه ای MCQ

 

11 آبان 1392
برگزاری کارگاه چگونه یک تدریس اثربخشی داشته باشیم

 
 
 
< >