مرجعیت


12 بهمن 1401
حضور فعال اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در هفتمین همایش مرجعیت علمی
هفتمین همایش مرجعیت علمی با حضور فعال اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار گردید.

 
 
 
< >