علمی


21 بهمن 1402
برگزاری کارگاه "اشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی"

 

1 امرداد 1402
در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد؛ پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی کشور به‌صورت الکترونیک

 

12 بهمن 1401
حضور فعال اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در هفتمین همایش مرجعیت علمی
هفتمین همایش مرجعیت علمی با حضور فعال اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار گردید.

 

30 آذر 1401
ارتقاء علمی عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بوشهر

 

15 آبان 1401
ارتقاء علمی عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بوشهر

 

29 دی 1397
برگزاری جلسه برنامه ریزی المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

12 بهمن 1396
کارگاه آشنایی اعضای هیئت علمی با آیین نامه ارتقاء مرتبه و قوانین آموزشی

 

1 امرداد 1395
کارگاه آموزشی آشنايي با مقررات و شرح وظایف اعضای هیئت علمی

 

11 آذر 1392
اعطای رتبه علمی-پژوهشی به مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 
 
 
< >