برگزاری کارگاه مجازی "چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم"

26 خرداد 1399
کارگاه مجازی فرایند آموزشی

برگزاری نخستین کارگاه مجازی "چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم" روز یکشنبه و دوشنبه  مورخ 99/3/25,26 ساعت 11 الی  13:30 درمرکز با سخنرانی جناب آقای دکتر یزدانخواه فرد و جناب آقای دکتر میرزایی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید. ایشان مباحثی را در خصوص افتراق دانش پژوهی آموزشی و پژوهش آموزش،گامهای نوشتن یک دانش پژوهی آموزشی و نیز در خصوص جشنواره شهید مطهری و حیطه های آن مطرح نمودند.

مطالب کارگاه:

Scholarship of teaching-Dr. Mohammareza Yazdankhahfard

مقاله- بسط ﻣﻔﻬﻮم داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ داﻧﺶ- دانش پژوهی آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ایران

Article-Scholarship in Teaching   

تاریخ بروز رسانی:   26 خرداد 1399

تعداد بازدید:   ۳

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >