ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ژنتیک انسانی


 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 ژنتیک انسانی دکتر محبوبه رمضان زاده 137/50 kB دانلود
2 طرح درس نیم سال 2-99 دکتر محبوبه رمضان زاده 67/40 kB دانلود
1
      
< >