ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



اخلاق پزشکی,تعهد حرفه ای و قانون


تعداد واحد: 1
 



تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اخلاق حرفه ای و پروفشنالیسم در دندانپزشکی دکتر گيسو حاتمي ----
2 طرح درس اخلاق پزشکی دکتر نجمه سوادی 59/80 kB دانلود
1
      
< >