ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آسيب شناسي عمومي نظري

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2/5
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 neoplasia دکتر صدیقه خیراندیش 16/12 MB دانلود
2 طرح درس پاتولوژی عمومی نظری دکتر صدیقه خیراندیش 170/43 kB دانلود
3 بیماری های عفونی دکتر صدیقه خیراندیش 1/86 MB دانلود
4 طرح درس آسیب شناسی عملی 1 دکتر صدیقه خیراندیش 155/28 kB دانلود
5 بیماری های محیطی دکتر صدیقه خیراندیش 38/19 MB دانلود
1
      
< >