اهداف و شرح وظایف کمیته دانشجویی

1399/12/24 0:0

شرح وظایف:

این کمیته در راستای رسالت کلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بوشهر و در چارچوب سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های این مرکز در موارد زیر فعالیت می‌‌نماید:

1) آگاه‌سازی تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت‌‌های توسعه آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه؛

2) بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی از طریق:

الف. همکاری در برگزاری سمینارها، کارگاه‌‌ها و دوره‌‌های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیاز‌های دانشجویان

ب. ارائه مشاوره و همکاری با دانشجویان و تشکل‌‌های دانشجویی در زمینه حیطه‌‌های آموزش علوم پزشکی

پ. جلب حمایت از شرکت و همکاری دانشجویان در برنامه‌‌های آموزشی ملی و بین‌المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

3) مشارکت و همکاری در برقراری ارتباط، اطلاع‌رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق:

الف. برگزاری جلسات درون و برون گروهی، دانشکده ای و دانشگاهی

ب. شرکت در کارگاه‌های آموزشی، همایش‌‌ها و جشنواره‌ها

پ. رسانه‌‌های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و ... در مجموعه فعالیت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها

4) مشارکت فعال در پیاده‌سازی بسته‌‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیت‌‌های مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها  از طریق:

الف. آشناسازی دانشجویان با بسته‌‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

ب. همکاری در پروژه‌‌های معاونت آموزشی دانشگاه بوشهر در جهت پیاده سازی بسته‌های تحول

پ. مشارکت در انجام ماموریت‌‌های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه بوشهر؛

ت. مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته‌‌های تحول و به روز رسانی آنها؛

ث. مشارکت در ارزیابی کمی و کیفی، خودارزیابی و ارزیابی‌ فعالیت‌‌های بسته‌‌های تحول.

5) خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی‌‌های فعالیت‌‌های کمیته‌‌های دانشجویی

6) مشارکت در طراحی و به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب‌سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی فعالیت‌‌های کمیته دانشجویی

7) همکاری و مشارکت در فعالیت‌‌های مرکز مطالعات دانشگاه بوشهر و دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها در زمینه های:

- برنامه ریزی درسی:نیاز سنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی

- ارزشیابی‌‌های فعالیت‌‌های آموزشی:

الف: طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی‌‌های برنامه، دوره، اعضای هیأت علمی، کارکنان و فرایند‌های آموزشی؛

ب. ارزشیابی سیاست‌‌ها و آیین‌نامه‌‌های آموزشی مرتبط با دانشجویان.

- ایده‌‌های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش: نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی 

- فرآیند‌های آموزشی: مستند سازی، بسترسازی برای آموزش دانشجویان با هدف تبدیل ایده به محصول کاربردی

8) جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش‌‌ها و طرح‌‌های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش‌‌ها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

9) همکاری در تالیف و ترجمه کتب و مقالات مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه.


تاریخ بروز رسانی:   22 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >