فرم ارزشیابی دانشجو

1399/12/9 0:0

فرم کارآموز/کارورز پزشکی غیر حضوری

فرم کارآموز/کارورز پزشکی حضوری

فرم عملی/ آزمایشگاهی

فرم کارآموز/کارورز پرستاری - مامایی

فرم کارآموز/کارورز پیراپزشکی - بهداشت

فرم معرف

فرم تئوری

فرم زبان عمومی

فرم زبان تخصصی

فرم ارزشیابی عملکرد اساتید در تدریس مجازی

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
فرم     ارزشیابی     دانشجو    

تاریخ بروز رسانی:   15 شهريور 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >