گزارشی از آموزش مبتنی بر توانمندی وزارت

1398/8/26 0:0

گزارشی از آموزش مبتنی بر توانمندی وبینار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت

MEDC annual report 98

EDCs and reform plan

EDC Momtazmanesh

EDCs in other university yamani

Competency based education

Competency Based teaching and learning

Assessment in CBME

 CBE- Clerkship

CBE Curriculum

CBE pharmacy

 CBE assessment

Oncology Nursing

 


تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >