گواهی کارگاه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بوشهر سال 98

1398/8/14 0:0

 

 کارگاه اخلاق حرفه ای

کارگاه روشهای ارزشیابی بالینی 2

کارگاه آشنایی با محیط adobe connect

کارگاه آموزش مبتنی بر توانمندی

کارگاه مطالعات کیفی

کلمات کلیدی:
گواهی     کارگاه     توسعه     پزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   14 دی 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >