شرح وظايف کارورز

1391/8/10 0:0

شرح وظايف كارورز در فيلد پزشكي پاسخگو

 

کارورز باید بتواند:

مشکلات شایع جامعه تحت پوشش را شناسایی نموده و آنها را اولویت بندی نماید.

اطلاعات مربوط به وضع سلامت بیماران را در پرونده خانوار ثبت و اهمیت استفاده از پرونده خانوار را بیان کند.

ضمن ارتباط مناسب با بیماران شرح حال مناسبی از بیمار گرفته و معاینه لازم را انجام دهد.

پس از جمع آوری اطلاعات براساس مشکل بیمار ریسک فاکتور های موثر در ایجاد بیماری را شناسائی و لیست نماید.

با توجه به بیمار مراجعه کننده سه سطح پیشگیری را در مورد بیماری وی ارائه دهد.

معیارهای تشخیصی و غربالگری بیماریهای شایع را بیان کند.

مهارتهای لازم در حد مورد نیاز یک پزشک عمومی در سرویس های مختلف را انجام دهد.(کنترل فشارخون- معاینات گوش،حلق و بینی- اندازه گیری اندکس های رشد –تزریقات)

نسخه دارویی را بطور صحیح نگارش کند و انتخاب اول و دوم و دوز دارو - دوره درمانی –کنتراندیکاسیونها –عوارض دارو و نحوه برخورد با عارضه دارویی را بیان کند.


تاریخ بروز رسانی:   14 تير 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >