فرمها و چك ليست

1393/2/28 0:0

 فرم ارزيابي 360 درجه دستياران

 Direct observation of procedural Skills (DOPS) 

 فرم ارزیابی ایستگاه آزمون OSCE

 Mini – Clinical Evaluation Exercise (CEX)


تاریخ بروز رسانی:   22 دی 1394

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >