دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

1392/7/13 0:0

مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی: سرکارخانم دکتر فاطمه فرشادپور

کارشناس دفتر توسعه آموزش پزشکی: سرکارخانم عاتکه ترک زاده

تلفن تماس:33320657-077

پست الکترونیکی: 


تاریخ بروز رسانی:   2 خرداد 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >