مشاوره دانشجويي

1392/1/17 0:0

کمیته مشاوره دانشجویی


وظایف:  

1- دادن مشاوره در زمینه دروس و انتخاب واحد به سایر دانشجویان هم رشته
2- مشارکت در ارائه فعالیتهای مشاوره ای و راهنمایی تحصیلی به همراهی اساتید راهنما و مشاور
3- دادن مشاوره در زمینه ی تحصیلات تکمیلی به سایر دانشجویان هم رشته
4- دادن مشاوره در زمینه ی تهیه مطالعه ی کتب و مقالات علمی به سایر دانشجویان هم رشته
 
 
 

کلمات کلیدی:
مشاوره     دانشجو     کمیته     مطالعه    

تاریخ بروز رسانی:   19 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >