انتشارات و اطلاع رساني

1392/1/17 0:0

کمیته ی انتشارات و اطلاع رسانی  


وظایف:  

1- انتشار اخبار و اطلاعیه های دفتر
2- انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی
3- معرفی دفتر عملکردهای آن به سایر دانشجویان
4- گردآوری و تهیه ی مقالات و مطالب آموزشی جهت ارائه در سایت مرکز، بروشورها و ...
5- مشارکت در مدیریت وب سایت و اطلاع رسانی در زمینه اخبار و تازه های آموزش پزشکی

 
 
 

کلمات کلیدی:
انتشارات     اطلاع.رسانی     کمیته     دانشجویی    

تاریخ بروز رسانی:   19 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >