پژوهش در آموزش

1392/1/17 0:0

 

کمیته پژوهش در آموزش

وظایف:  

1- مشارکت در تعیین اولویتهای اولویتهای پژوهش در آموزش با تاکید بر نتایج ارزشیابی ها و نیازسنجی های نجام شده
2- مشارکت در طرح های پژوهشی مربوط به آموزش بعنوان مجری و همکار
3- همکاری در ارائه و راهنمایی و مشاوره به دانشجویان علاقمند به مشارکت در اجرای طرح های پژوهش در آموزش
4- مشارکت در نیاز سنجی های آموزشی
5- مشارکت فعال در همایشهای سالیانه آموزش پزشکی
6- مشارکت برگزاری کارگاههای آموزش پزشکی جهت گروههای دانشجویی
7- برقراری ارتباط بین بخش و برون بخش با کمیته های مختلف تحقیقات در سطح دانشگاه و خارج از ادانشگاه
8- ارتباط مستقیم و مشارکت در برنامه های مختلف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 
 
 

 فرم پروپوزال

کلمات کلیدی:
پژوهش     آموزش     کمیته     دانشجویی    

تاریخ بروز رسانی:   19 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >