فراخوان


شمارهعنوانتاریخ صدور
فراخوان کارگاه های آموزشی 1402/11/21
فراخوان رویدادهای دانشجویی-جانبی ششمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی 1402/11/17
فراخوان ثبت نام مرحله درون دانشگاهی پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان 1401/11/11
فراخوان کارگاه های پیش از همایش 1401/10/20
اولین فراخوان ثبت نام و پذیرش دوره پودمانی طراحی کسب و کار شخصی سازی شده 1401/10/19
فراخوان جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه 1401/9/1
فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی 1401/6/1
فراخوان کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 1401/3/23
سومین فراخوان اعطای گرنت طرحهای توسعه ای آموزش مجازی 1400/12/3
فراخوان ثبت نام درون دانشگاهی چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان 1400/9/23
فراخوان حمایت از طرح های پژوهش در آموزش 1400/3/18
فراخوان پذیرش دانشجو 1399/9/25
اولین فراخوان جذب هیئت علمی قراردادی 1398/11/4
فراخوان دوره آموزشی فلوشیب سنجش و ارزیابی 1398/10/9
فراخوان ارسال پروپوزال تحقیقاتی در خصوص اثرات گرد و غبار بر سلامتی در کشور ایران 1398/4/10
فراخوان مرحله اول طرح های پژوهشی سال 1398 مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت 1398/4/3
 
< >