جشنواره


شمارهعنوانتاریخ صدور
پوستر ششمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی 1402/11/21
فراخوان رویدادهای دانشجویی-جانبی ششمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی 1402/11/17
جشنواره درون دانشگاهی شهید مطهری 1402 1402/2/1
تمدید مهلت ارسال فرآیندهای شانزدهمین جشنواره مطهری 1401/10/20
فراخوان جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه 1401/9/1
فراخوان شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1401/8/8
شیوه نامه مدیریت و اجرای فرایند داوری جشنواره کشوری شهید مطهری اردیبهشت ماه 1402 1401/8/1
جشنواره درون دانشگاهی شهید مطهری 1401/2/19
اعلام آدرس سامانه همایش 23 برای بارگذاری ایده های نوآورانه آموزشی چهارمین جشنواره دانشجویی 1400/10/4
کتاب فرایندهای برتر سیزدهمین جشنواره شهید مطهری 1399/11/1
برگزاری دومین دوره جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی 1398/6/17
اظلاعیه تمدید مهلت ارسال مقالات به جشنواره شهید مطهری 1397/10/1
نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان،کارکنان و اساتید 1392/12/20
دستورالعمل هفتمين دوره جشنواره آموزشی شهید مطهری 1392/8/18
ششمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري 1391/8/14
 
< >