آموزش


12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
برنامه کلی بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1403/2/4
روزشمار رویدادهای جشنواره درون دانشگاهی مطهری 1403/2/3
پوستر بیست و پنجمین همایش آموزش علوم پزشکی 1402/11/21
فراخوان کارگاه های آموزشی 1402/11/21
فراخوان صبحانه های کاری 1402/11/18
وبینار یادگیری ارتقاء یافته با فناوری و آموزش آینده 1402/9/28
«آموزش پزشکی با طعم شواهد AMEE» 1402/8/16
برگزاری ژورنال کلاب کارگروه توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقاء یادگیری 1402/8/15
پوستر نخستین همایش ملی فناوری های نوین آموزش علوم پزشکی 1402/8/13
کارگاه بازنگری برنامه درسی 1402/8/13
کارگاه دانش پژوهی آموزشی پیشرفته 1402/7/16
برگزاری کارگاه روشهای آموزش درمانگاهی 1402/7/8
برگزاری پودمان آموزش مبتني بر فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1402/6/6
همایش بین المللی AMEE2023 1402/5/31
برنامه کارگاههاي هوش مصنوعي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1402/5/29
دوره جامع کشوری توانمندسازی اساتید در زمینه فناوری های نوین آموزشی 1402/5/20
برگزاری ژورنال کلاب ویژه مدیران گروه های آموزشی 1402/5/7
برگزاری وبینار اقتصاد آموزش 1402/5/2
وبینار آموزشی بکار گیری هوش مصنوعی در فرایند یاددهی-یادگیری 1402/4/25
مدرسه تابستانه "انتقال تجربه" 1402/4/24
12345
 
< >