آموزش


1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
فراخوان کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 1401/3/23
جشنواره درون دانشگاهی شهید مطهری 1401/2/19
کارگاه " آشنایی با نرم افزار OBS" 1400/10/20
پذیرش خلاصه مقالات بیست و سومین همایش آموزش علوم پزشکی 1400/9/19
برگزاری ژورنال کلاب 12 نکته پرسشگری موثر در آموزش پزشکی 1400/9/6
دوره کوتاه مدت توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حیطه آموزش علوم پزشکی 1400/6/29
دوره کشوری جعبه ابزار مجازی 1400/5/24
وبینار ارائه بازخورد مناسب 1400/4/16
وبینار یک روزه آموزش و ارزیابی استدلال بالینی 1400/4/13
کتابچه خلاصه مقالات بیست و دومین همایش آموزش پزشکی 1400/3/30
فراخوان حمایت از طرح های پژوهش در آموزش 1400/3/18
کارگاه طراحی آموزشی در یادگیری ترکیبی 1400/2/21
برنامه هفته آموزش درون دانشگاهی 1400/2/20
کارگاه پژوهش در آموزش 1400/2/19
برنامه جامع آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک 1400/2/13
کارگاه " آموزش نرم افزار ISpring " 1400/1/28
اعلام نتایج داوری خلاصه مقالات بیست و دومین همایش آموزش پزشکی 1400/1/20
تکنولوزی های بهبود دهنده آموزش بالینی 1399/12/9
کتاب خلاصه مقالات بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی 1399/11/1
فراخوان پذیرش دانشجو 1399/9/25
1234
 
< >