فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 153

12345678
شمارهعنوانتاریخ صدور
مدرسه تابستانی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1400/4/19
وبینار ارائه بازخورد مناسب 1400/4/16
وبینار یک روزه آموزش و ارزیابی استدلال بالینی 1400/4/13
کتابچه خلاصه مقالات بیست و دومین همایش آموزش پزشکی 1400/3/30
فراخوان حمایت از طرح های پژوهش در آموزش 1400/3/18
کارگاه طراحی آموزشی در یادگیری ترکیبی 1400/2/21
برنامه هفته آموزش درون دانشگاهی 1400/2/20
کارگاه پژوهش در آموزش 1400/2/19
برنامه جامع آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک 1400/2/13
همایش همه گیری کووید 19 و گروههای آسیب پذیر 1400/2/13
فرم انتخاب استاد نمونه 1400/2/8
وبینار آموزش مبتنی بر شبیه سازی در علوم پزشکی 1400/2/4
کارگاه حرفه ای گری در تدریس دکتر نیکو یمانی 1400/2/4
سلسله وبینارهای آموزش مبتنی بر شبیه سازی در علوم پزشکی 1400/2/3
راهنمای نصب نرم افزار ISpring 1400/1/29
کارگاه " آموزش نرم افزار ISpring " 1400/1/28
راهنمای نحوه ارایه سخنرانی کوتاه و پوستر تماتیک 1400/1/25
اعلام نتایج داوری خلاصه مقالات بیست و دومین همایش آموزش پزشکی 1400/1/20
اولین همایش مجازی ملی یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی هزاره 1400/1/18
وبینار آموزشی نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سلامت روان دانشجویان 1399/12/20
12345678
 
< >