فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 168

123456789
شمارهعنوانتاریخ صدور
جشنواره درون دانشگاهی شهید مطهری 1401/2/19
سومین فراخوان اعطای گرنت طرحهای توسعه ای آموزش مجازی 1400/12/3
کارگاه " آشنایی با نرم افزار OBS" 1400/10/20
برگزاری ژورنال کلاب چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟l 1400/10/7
اعلام آدرس سامانه همایش 23 برای بارگذاری ایده های نوآورانه آموزشی چهارمین جشنواره دانشجویی 1400/10/4
فراخوان ثبت نام درون دانشگاهی چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان 1400/9/23
برگزاری کارگاه "چگونگی برگزاری ژورنال کلاب" 1400/9/23
پذیرش خلاصه مقالات بیست و سومین همایش آموزش علوم پزشکی 1400/9/19
برگزاری ژورنال کلاب 12 نکته پرسشگری موثر در آموزش پزشکی 1400/9/6
کارگاه " آزمون آسکی" 1400/8/19
ژورنال کلاب نقش فراشناخت در فرایند یادگیری 1400/8/4
کارگاه روش تدریس مقدماتی 1400/7/25
دوره کوتاه مدت توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حیطه آموزش علوم پزشکی 1400/6/29
نخستین همایش سالانه انجمن علمی متخصصان اموزش علوم پزشکی ایران 1400 1400/6/28
دوره کشوری جعبه ابزار مجازی 1400/5/24
مدرسه تابستانی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1400/4/19
وبینار ارائه بازخورد مناسب 1400/4/16
وبینار یک روزه آموزش و ارزیابی استدلال بالینی 1400/4/13
کتابچه خلاصه مقالات بیست و دومین همایش آموزش پزشکی 1400/3/30
فراخوان حمایت از طرح های پژوهش در آموزش 1400/3/18
123456789
 
< >