فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 242

12345678910...>>
شمارهعنوانتاریخ صدور
برنامه کلی بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1403/2/4
روزشمار رویدادهای جشنواره درون دانشگاهی مطهری 1403/2/3
مهلت ارسال و ویرایش ایده های نوآورانه 1402/12/1
پوستر ششمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی 1402/11/21
پوستر بیست و پنجمین همایش آموزش علوم پزشکی 1402/11/21
فراخوان کارگاه های آموزشی 1402/11/21
فراخوان صبحانه های کاری 1402/11/18
فراخوان رویدادهای دانشجویی-جانبی ششمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی 1402/11/17
برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی 1402/11/7
برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی استاد و دانشجو 1402/10/20
وبینار یادگیری ارتقاء یافته با فناوری و آموزش آینده 1402/9/28
فراخوان انتخاب پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه سال 1402 1402/9/4
وبینار علمی؛ مرجعیت علمی؛چیستی،چرایی و چگونگی؟ 1402/9/4
برگزاری ژورنال کلاب کارگروه مرجعیت علمی و آینده‌نگاری 1402/8/29
«آموزش پزشکی با طعم شواهد AMEE» 1402/8/16
برگزاری ژورنال کلاب کارگروه توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقاء یادگیری 1402/8/15
کارگاه بازنگری برنامه درسی 1402/8/13
پوستر نخستین همایش ملی فناوری های نوین آموزش علوم پزشکی 1402/8/13
پوستر همایش هوش مصنوعی 1402/8/13
کارگاه دانش پژوهی آموزشی پیشرفته 1402/7/16
12345678910...>>
 
< >