اسلایدهای آموزشی
1 2

29 ارديبهشت 1397
اسلایدهای آموزشی کارگاه طراحی، اجرا و تحلیل آزمون

 

27 آذر 1396
اسلایدهای آموزشی کارگاه ارزیابی صلاحیت های بالینی

 

23 آبان 1396
اسلایدهای آموزشی کارگاه آموزش پزشکی

 

16 مهر 1396
اسلایدهای آموزشی کارگاه اخلاق حرفه‌ای

 

20 ارديبهشت 1396
اسلایدهای آموزشی کارگاه مشاوره دانشجویی

 

2 آذر 1395
اسلایدهای آموزشی کارگاه دانش پژوهی(فرایندهای آموزشی)

 

11 بهمن 1394
اسلایدهای آموزشی کارگاه مشاوره دانشجویی

 

28 آذر 1394
اسلایدهای آموزشی کارگاه یادگیری الکترونیکی

 

2 آذر 1394
اسلایدهای کارگاه آموزشی اقدام پژوهی

 

29 مهر 1394
مجموعه کارگاه های آموزشی(برنامه ریزی درسی، روش های تدریس و روش های ارزشیابی)

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >