اسلایدهای آموزشی
1 2

23 آبان 1396
اسلایدهای آموزشی کارگاه آموزش پزشکی

 

16 مهر 1396
اسلایدهای آموزشی کارگاه اخلاق حرفه‌ای

 

20 ارديبهشت 1396
اسلایدهای آموزشی کارگاه مشاوره دانشجویی

 

2 آذر 1395
اسلایدهای آموزشی کارگاه دانش پژوهی(فرایندهای آموزشی)

 

11 بهمن 1394
اسلایدهای آموزشی کارگاه مشاوره دانشجویی

 

28 آذر 1394
اسلایدهای آموزشی کارگاه یادگیری الکترونیکی

 

2 آذر 1394
اسلایدهای کارگاه آموزشی اقدام پژوهی

 

29 مهر 1394
مجموعه کارگاه های آموزشی(برنامه ریزی درسی، روش های تدریس و روش های ارزشیابی)

 

21 امرداد 1394
اسلایدهای کارگاه آموزشی آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی

 

22 تير 1393
اسلايدهای كارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی، روش های تدریس و روش های ارزشیابی

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >