اسلایدهای آموزشی
1 2 3

3 آذر 1398
اسلایدهای کارگاه روشهای ارزشیابی بالینی(2)

 

16 تير 1398
اسلایدهای کارگاه روشهای ارزشیابی بالینی

 

12 اسفند 1397
اسلایدهای کارگاه مجازی دانش پژوهی

 

9 دی 1397
اسلایدهای کارگاه مقدماتی فلوشیپ آموزش پزشکی

 

29 ارديبهشت 1397
اسلایدهای آموزشی کارگاه طراحی، اجرا و تحلیل آزمون

 

27 آذر 1396
اسلایدهای آموزشی کارگاه ارزیابی صلاحیت های بالینی

 

23 آبان 1396
اسلایدهای آموزشی کارگاه آموزش پزشکی

 

16 مهر 1396
اسلایدهای آموزشی کارگاه اخلاق حرفه‌ای

 

20 ارديبهشت 1396
اسلایدهای آموزشی کارگاه مشاوره دانشجویی

 

2 آذر 1395
اسلایدهای آموزشی کارگاه دانش پژوهی(فرایندهای آموزشی)

 
1 2 3
 آرشیو
  
از تا

< >