فرم دانش پژوهي

1391/2/26 0:0

 

 

فرم هاي دانش پژوهي

 

 فرم ارائه مستندات مربوط به آيين نامه 1390

 فرم داوری فعالیت های نوآورانه آموزش علوم پزشکی

 آيين نامه ارزيابي "فعاليت هاي نوآوري (دانش پژوهي)
در آموزش علوم پزشکي"

 فرم ارائه مستندات مربوط به فعالیت های
دانش پژوهی آموزشی

شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی 1398


تاریخ بروز رسانی:   1 بهمن 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >