اولويتهاي پژوهشي

1391/2/25 0:0

اولويت هاي پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
 

 بررسی تأثیر استفاده از Log-book بر کیفیت آموزش در بخشهاي مختلف باليني
 ارزيابي روشهاي نوين تدريس (الگوسازي simulation، PBL) در دروس مختلف بر ميزان يادگيري
 بررسي راهكارهاي عملي جهت ارتقاي آموزشي مهارتهاي باليني در دانشجويان
 بررسي ميزان دستيابي به حداقل های یادگیری در بخش ها و گروههای آموزشی مختلف
 بررسي فاكتورهاي مختلف مؤثر بر آموزش دانشجويان
 بررسي ميزان دستيابي دانشجويان به اهداف آموزشي در بخشها و گروههای آموزشی مختلف
 بررسي ميزان و تأثير بكارگيري تكنولوژيهاي جديد آموزشي در پيشرفت تحصيلي و ميزان يادگيري دانشجويان
 بررسی مهارتهاي ارتباطي دانشجویان با بيماران
 
 

شيوه هاي آموزش و يادگيري


 برنامه‌ريزي درسي و آموزشي (Curriculum Planning)
 ارزيابي و ارزشيابي (Evaluation & Assessment)
 رشد و ارتقاي اعضاي هيأت علمي (Faculty Development)
 نقش فناوري اطلاعات در آموزش علوم پزشكي (Information Technology)
 آموزش پزشكي مبتني بر شواهد (Evidence-Based Medical Education)
 رهبري و اعتبار‌بخشي (Leadership & Accreditation)
 استاندارد سازی در آموزش
 خلاقیت در آموزش
 مهارت های یادگیری و پیشرفت تحصیلی
 آموزش بالینی اثر بخش
 مهارت های ارتباطی
 اخلاق حرفه ای در محیط های آموزشی و نظام سلامت


تاریخ بروز رسانی:   31 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >