اهداف و رسالت برنامه ريزي

1391/2/24 0:0

 

واحد برنامه ريزي درسي


علمای علم آموزش در خصوص عبارت برنامه ریزی درسی تعاریف و معانی بسیاری در کتب مرتبط ارائه کرده اند که شاید یکی از مجمل ترین و کاربردی ترین توضیح ها برای این واژه با توجه به موضوع مورد بحث چنین باشد: ”برنامه ریزی درسی طرحی است برای یاددهی و یادگیری“. واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه طی چند سال گذشته کوشیده است در جهت طراحی طرحهای مرتبط با یاددهی و یادگیری فعال باشد،  اهداف اختصاصي


1. بازنگری برنامه های درسی رشته های دایر و هدایت برنامه های آموزشی از وضعیت سنتی به سمت برنامه های نوین
2. مشاوره و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص طراحی برنامه های درسی مربوط به رشته ها در چهارچوب مصوب دبیرخانه شورای عالی برنامه ريزي علوم پزشکی
3. طراحی دوره ها و کارگاههای آموزشی
4. بررسي برنامه های درسی دانشگاه های دیگر و امكان اجراي آن در دانشگاه
5. بررسی برنامه آموزشی رشته های مختلف آموزشی علوم پزشکی در مقايسه با استانداردهاي ملي
6. تغییر در نحوه طراحی برنامه ها به سمت ادغام
(Integration) 7. تدوین log book جهت بخش های ماژور و مینورباليني  
 


تاریخ بروز رسانی:   31 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >