اهداف و رسالت ارزشيابي

1391/2/23 0:0

واحد ارزشیابی 

روند اجرای ارزشیابی آموزشی اعضاء هیئت علمی در دانشگاه به شکل نظرخواهی از دیدگاه دانشجویان٬فرادست و همکار می باشد که فرمهای مربوط به هر کدام توسط کمیته ارزشیابی اساتید مرکز از نظر اعتبار و روایی تهیه و مورد تصویب قرار گرفته است.فرمهای جمع آوری شده در هر ترم تحصیلی توسط نرم افزار تهیه شده توسط کارشناسان مرکز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج بدست آمده به افراد بازخورد داده می شود.  


اهداف اختصاصي 

1. مطالعه و تحقیق لازم درباره روشهای ارزشیابی و انتخاب دانشجو برای مسابقات ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و انتخاب بهترین روش
2. نظارت بر انجام امور امتحانات ورودی و مراقبت در حسن جریان امتحانات داوطلبان رشته های مختلف
3. نظارت بر آئین نامه ها و سایر مقررات امتحانی و رسیدگی به اختلاف ناشی از اجرای آنها
4. نظارت بر امور به مصرف اعتبارات مصوب طرحهای غیرمستمر
5. انجام ارزشیابی اساتید
6. هماهنگی برگزاری کارگاههای آموزش اساتید
7. برگزاری آزمون دستیاری تخصصی
 
 
  
   


تاریخ بروز رسانی:   31 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >