تاریخچه

1391/2/16 0:0


 

تاریخچه  مرکز :

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1371 تأسیس یافته که به همین جهت از اولین مراکز توسعه در سطح کشور و بویژه در دانشگاههای درجه دو و سه بوده است. این مرکز از لحاظ ساختاری زیر مجمو عه ای از معاونت آموزشی است. لکن به سبب مجموعه فعالیتها در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی و ارزیابی ساختارها، فعالیتها، فرآیندها و نیز رابطه آموزشی معاونت ها با یکدیگر اهمیت فرا معاونتی داشته است. تبدیل دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه و دریافت مجوز تأسیس دانشکده پزشکی، پرستاری مامایی، آموزشکده بهداشت و پیراپزشکی و استقلال دانشکده ها بویژه دانشکده پزشکی و تشکیل گروههای آموزشی بالینی فرصت مناسبی را جهت انجام فعالیتهای وسیع تر این مرکز فراهم نمود. اهم این فعالیتها عبارتند از: اصلاح روندهای ارزشیابی آموزشی، همکاری گسترده با دانشگاههای مادر و ادارات مسئول در وزارت متبوع، تشکیل دفتر آموزش مداوم و برگزاری برنامه های متنوع در تمام گروههای آموزشی، نهادینه سازی تدوین طرح درس، جذب بودجه های آموزشی، ارزیابی درونی، ارزیابی روند آموزش بالینی و تدوین برنامه های آموزشی گروههای بالینی، تشکیل دفتر استعدادهای درخشان و کمیته دانشجویی EDC و سایر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی. لذا این مرکز از مدیریت های بسیار فعال و تاثیر گذار در جهت ارتقاء کمی و کیفی روند آموزش در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد.
 

 
 
  
   


تاریخ بروز رسانی:   16 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >