مسئول دبیر خانه جشنواره شهید مطهری


در پی راه اندازی سامانه ثبت فعالیت های نوآورانه آموزشی از سال ۱۳۹۶ ، ضروری است فرآیندها و یا فعالیت های نوآورانه آموزشی اساتید محترم و کارکنان علاقه مند جهت جشنواره  شهید مطهری از زمان ایده تا طی کامل فرآیند ، در سامانه http://meded.behdasht.gov.ir ثبت شود .


چارت سازمانی مسئول دبیر خانه جشنواره شهید مطهری
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۲


برگشت>>

< >