آقای محمدرضا یزدانخواه فرد


محمدرضا یزدانخواه فرد
سمت : کارشناس مسئول
رتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای آموزش پزشکی
پست الكترونيكي: 
bpums.ac.ir/Faculty-yazdankhahfard.htm
شماره تماس: 07733326189-07733331933

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >