سمیه باغبانی


 

 

سميه باغباني
سمت : کارشناس ارزشیابی آموزشی
رتبه علمی: کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطلاعات
پست الكترونيكي:
شماره تماس: 07733326189


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۵


برگشت>>

< >